Dark Light

Blog Post

Namma Bagalkot > News > video > Yogathon for Guinnes Records: ಶಾಸಕ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ಪಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಯೋಗಾಥಾನ್.

Yogathon for Guinnes Records: ಶಾಸಕ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ಪಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಯೋಗಾಥಾನ್.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *