Dark Light

Blog Post

Namma Bagalkot > News > video > Prajadhwani Rally by Congress: ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ‌ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಉತ್ಸಾಹ, ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿಕೆ

Prajadhwani Rally by Congress: ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ‌ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಉತ್ಸಾಹ, ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿಕೆ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *